Rowerowe „must have” z punktu prawa

Rower

Rowerzyści, tak jak i kierowcy samochodów podlegają przepisom regulującym prawa i obowiązki uczestników ruchu drogowego. W tym artykule chcemy przedstawić niektóre przepisy dotyczące rowerzystów zawarte w „Obwieszczeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia” (Dz.U. 2015 poz. 305). Dokument ten zawiera m.in. informacje o obowiązkowym wyposażeniu jednośladu, którym poruszamy się na drodze. Znajdziemy je w dziale piątym, zatytułowanym: „Warunki techniczne roweru, motoroweru, wózka inwalidzkiego i pojazdu zaprzęgowego”.

Zgodnie z artykułem 53 tego dokumentu (ustęp 1) rower oraz wózek rowerowy powinny być wyposażone:

  1. z przodu – co najmniej w jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej;
  2. z tyłu – co najmniej w jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż     trójkąt oraz co najmniej w jedno światło pozycyjne barwy czerwonej;
  3. w światła, o których mowa w ust. 3 pkt 3, jeżeli konstrukcja roweru lub wózka rowerowego uniemożliwia kierującemu sygnalizowanie przez wyciągnięcie ręki zamiaru zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu;
  4. co najmniej w jeden skutecznie działający hamulec;
  5. w dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku.”

W dokumencie widnieje zapis, iż światła pozycyjne (przednie i tylne) roweru oraz wózka rowerowego nie muszą być zamontowane wtedy, gdy sytuacja na drodze tego nie wymaga, np. jeżdżąc w ciągu dnia, kiedy światła nie mają większego wypływu na nasze bezpieczeństwo. Nie może ich jednak zabraknąć po zmroku czy w ciemnym tunelu, gdy stajemy się mniej widoczni dla pozostałych uczestników ruchu.

Szczegóły dotyczące świateł rowerowych reguluje ustęp 1 artykułu 56:

  1. światła pozycyjne oraz światła odblaskowe oświetlone światłem drogowym innego pojazdu powinny być widoczne w nocy przy dobrej przejrzystości powietrza z odległości co najmniej 150 m; w przypadku roweru i wózka rowerowego dopuszcza się migające światła pozycyjne;
  2. powinny być umieszczone nie wyżej niż 900 mm i nie niżej niż 350 mm od powierzchni jezdni, a w przypadku roweru i wózka rowerowego nie wyżej niż 1500 mm i nie niżej niż 250 mm od powierzchni jezdni;
  3.  światła pojedyncze na pojeździe wielośladowym powinny być umieszczone po lewej stronie pojazdu możliwie najbliżej jego bocznego obrysu, jednak nie dalej niż 150 mm od tego obrysu; przepisu nie stosuje się do świateł oświetlających drogę, które powinny być umieszczone pośrodku;
  4. dwa światła powinny być umieszczone symetrycznie po obu stronach pojazdu możliwie najbliżej jego bocznego obrysu, jednak nie dalej niż 100 mm od tego obrysu oraz na jednakowej wysokości nad jezdnią; widoczność dwóch świateł powinna być jednakowa;
  5. światła czerwone nie mogą być widoczne z przodu, a światła białe (żółte selektywne) – z tyłu.”  

Kolorem żółtym selektywnym określa się kolor świateł samochodowych, a dokładnie przednich świateł mijania (potocznie często zwane krótkimi), świateł drogowych oraz pozycyjnych. Taką terminologię stosuje się, by odróżnić barwę wymienionych lamp od żółtego koloru kierunkowskazów.

Z kolei z ustępu 2 (artykuł 56) dowiadujemy się, iż prawo pozwala nam również na posiadanie w jednośladzie świateł odblaskowych o barwie żółtej samochodowej i barwie białej. W pierwszym przypadku odblaski powinniśmy umieścić na bocznych płaszczyznach kół lub/i na pedałach. Z kolei odblaski o barwie białej możemy umieścić z przodu roweru czy wózka rowerowego. Możemy również wyposażyć nasz rower w odblaskowy pasek w kształcie nieprzerwanego pierścienia (odblask na oponie w kształcie koła). Takowy odblask należy umieścić na obu bokach opony bądź kół.

Cały dokument znajdziesz w Internetowym Systemie Aktów Prawnych pod linkiem: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000305

Aleksandra Parusel


« powrót do listy

Zobacz nasze wycieczki: