Znad Wigier do Wilna

Kategoria
Wyżywienie
śniadania
Trudność
łatwa
Transport
autokar / bus
Zakwaterowanie
pensjonaty / hotele

Wycieczka chwilowo niedostępna.

Szczegóły wyjazdu Znad Wigier do Wilna

O wyprawie

Znad Wigier do Wilna | Litwa , Polska

 • Trasy pośród jezior, polodowcowych wzgórz oraz sennych wiosek
 • Miejsca z kart "Pana Tadeusza", "Nad Niemnem", "Doliny Issy"
 • Najciekawsze zabytki Troków, Wilna, Druskiennik, Wigier, Sejn
 • Malownicze krajobrazy Pojezierza Litewskiego
 • Parki narodowe, krajobrazowe i rezerwaty
 • Przysmaki kresowej kuchni

O wyprawie ...

Słowami poety zapraszamy
(…) do tych pagórków leśnych, do tych łąk zielonych,
Szeroko nad błękitnym Niemnem rozciągnionych;
Do tych pól malowanych zbożem rozmaitem,
Wyzłacanych pszenicą, posrebrzanych żytem;
Gdzie bursztynowy świerzop, gryka jak śnieg biała,
Gdzie panieńskim rumieńcem dzięcielina pała,
A wszystko przepasane jakby wstęgą, miedzą
Zieloną (...)

Gdyby Pan Tadeusz miał rower to z pewnością rozkoszowałby się przejażdżkami po drogach i bezdrożach Pojezierza Litewskiego. Po dziś dzień znikomy ruch samochodowy, ciekawie ukształtowany teren oraz porozrzucane po wsiach i miasteczkach pamiątki przeszłości zachęcają do odkrywania tej sielskiej krainy na dwóch kółkach. Strudzony turysta znajdzie tu schronienie w cieniu przepastnych borów oraz ochłodzi się w toni czystych jezior. Odzyskaniu sił po trudach pedałowania pośród łąk i lasów sprzyja wyśmienita kresowa kuchnia: czanachy, soczewiaki, kartacze, a do tego kwas chlebowy - to tylko wybrane przykłady. Nie zabraknie także strawy duchowej. Przemierzając wschodnie rubieże Polski oraz Litwę odwiedzimy zarówno powszechnie znane zabytki Wilna, Troków i Druskienników, jak również mniej popularne, choć pełne uroku świątynie, pałace, dwory i tradycyjne zagrody ukryte w mijanych wsiach i miasteczkach.

Krajobraz wyrzeźbiony przez lodowiec

Rozciągające się po obu stronach granicy Pojezierze Litewskie urzeka różnorodnością krajobrazów. Z przepastnymi borami Puszczy Augustowskiej sąsiaduje malownicze jezioro Wigry - z licznymi półwyspami, wyspami i zatorfionymi zatokami. Walory przyrodnicze i krajobrazowe jeziora oraz przyległych obszarów przesądziły o utworzeniu Wigierskiego Parku Narodowego. Dalej na północy wyrastają wysokie wzgórza morenowe, pomiędzy którymi migoczą rozliczne jeziora i kryją się rozległe polodowcowe głazowiska. Lasy ustępują tu miejsca rozległym łąkom, dzięki czemu możemy poczuć się niemal jak na górskich halach. Zwana „suwalską Fudżijamą” Góra Cisowa oraz liczne uformowane przez lodowiec ozy, kemy i drumliny pozwalają spojrzeć z wysokości na najgłębsze w Polsce jezioro Hańcza, turkusowe wody Jeziora Jaczno… długo można by wymieniać. Nic dziwnego, że właśnie w tym miejscu nakręcono sceny do filmu „Pan Tadeusz”. Rozległe sielskie krajobrazy z pasącymi się końmi i rozrzuconymi gdzieniegdzie gospodarstwami znajdują kontynuację na Litwie, gdzie częstokroć na przestrzeni wielu kilometrów trudno spotkać człowieka.

Wilno, Troki i Druskienniki

Pięknie utrzymane kamieniczki Wilna przywodzą na myśl schludne skandynawskie miasta. Klucząc uliczkami starówki dotrzemy do Ostrej Bramy i wielu innych zabytków, a wieczorem zasiądziemy w jednej z rozlicznych restauracji żeby delektować się wyśmienitymi daniami kuchni litewskiej. Chlubą Troków jest zbudowany na wyspie gotycki zamek - jego odbijająca się w wodach jeziora sylwetka stanowi wizytówkę litewskich atrakcji turystycznych. Troki są zamieszkane przez Karaimów - interesującą mniejszość etniczną, która posiada swoją własną kulturę, język i religię. Zwiedzając miasto zobaczymy tradycyjne kolorowe domy Karaimów, a także ich świątynię - kienesę i stary cmentarz. Po trudach trasy rowerowej posilimy się karaimskimi pierożkami - kibinai. Zupełnie odmienny charakter posiadają uzdrowiskowe Druskienniki, gdzie mknąc na rowerach brzegami Niemna i parkowymi alejkami zobaczymy wiele przykładów pięknej drewnianej zabudowy willowej i sanatoryjnej.

Urok kresowych wsi i miasteczek

Na Pojezierzu Litewskim gospodaruje się zupełnie inaczej niż w większości polskich wsi. Skromne gospodarstwa leżą w dużej odległości od siebie, porozrzucane po zielonych wzgórzach. Z cywilizacją łączy je tylko sieć polnych dróg. Niejednokrotnie (jak w piosence) „drogą pylistą, drogą polną, jak kolorowa panny krajka” wijącą się pośród łąk i pól będziemy odkrywać te mało znane tereny, gdzie za drogowskaz jak przed wiekami służy jedynie przydrożny krzyż. Znajdujące się na trasie rowerowych eskapad miejscowości kryją prawdziwe perły architektury. W Wigrach będziemy podziwiać klasztor kamedułów położony na wcinającym się daleko w wody jeziora półwyspie, w Wodziłkach cerkiew staroobrzędowców, a w Sejnach przypominający magnacką rezydencję warowną klasztor podominikański oraz dawną synagogę. Żegnając się z Suwalszczyzną pojedziemy do dworu w Krasnogrudzie, gdzie spędzał wakacje młody Czesław Miłosz. Na Litwie odwiedzimy Hanuszyszki z kościołem św. Filipa i Jakuba wzorowanym na katedrze wileńskiej, a ufundowanym przez teściów H. Sienkiewicza - państwa Szetkiewiczów. Zajrzymy też do Wysokiego Dworu, w którym nieraz odpoczywał od miejskiego zgiełku Adam Mickiewicz.

Program

Dzień 1 Przez Puszczę Augustowską i doliną Czarnej Hańczy

Studzieniczna – Czarny Bród – Płaska – Perkuć – Mikaszówka – Dworczysko – Frącki – Głeboki Bród = ok 41 km na rowerze

Zbiórka w Warszawie o 8:40. Przejazd autokarem w kierunku Augustowa. Możliwość dołączenia w Augustowie (o szczegóły proszę pytać w biurze). Po przyjeździe do położonej na wschód od Augustowa Studzienicznej zwiedzimy kaplicę na wodzie i zabytkowy kościół z unikalnym wystrojem wykonanym z poroży. Następnie wyruszymy rowerami poprzez gęste bory Puszczy Augustowskiej wzdłuż Kanału Augustowskiego. Po drodze zobaczymy urokliwy Rezerwat Perkuć oraz śluzy na Kanale Augustowskim. Jeśli dopisze nam szczęście, będziemy świadkami śluzowania kajaków. W kilku miejscach trasa prowadzi brzegami ukrytych w puszczańskich ostępach jezior oraz doliną Czarnej Hańczy, którą kilka razy przetniemy. Wieczorem dotrzemy do miejsca zakwaterowania w Sejnach, gdzie spędzimy 3 kolejne noce. Charakter trasy: mało uczęszczane drogi asfaltowe i leśne dukty; przewaga płaskiego terenu.

Dzień 2 Trasa rowerowa wokół Jeziora Wigry

Gawrych Ruda – Cimochowizna – Stary Folwark – Wigry – Czerwony Folwark – Mikołajewo – Piaski – Czerwony Krzyż – Bryzgiel – Gawrych Ruda = ok 50 km na rowerze

Cały dzień spędzimy objeżdżając wokół Jezioro Wigry. Przejazd obfituje w piękne krajobrazy, osobliwości przyrodnicze i ciekawe zabytki. Nie zabraknie także okazji do kąpieli. Zobaczymy tajemnicze torfowiska na których poszukamy rosiczek, dystroficzne jeziorka z pływającymi wyspami (zwane tu sucharami), i bagienne bory, które przemierzymy po specjalnie przygotowanych kładkach. Zwiedzimy interesujące muzeum Wigier i klasztor Kamedułów położony na wcinającym się daleko w wody jeziora półwyspie. Klasztorna wieża oraz znajdujące się na trasie przejazdu wzniesienia i wieże widokowe oferują wspaniałe panoramy okolicy. Po zakończonej trasie rowerowej wrócimy na nocleg do Sejn. Charakter trasy: przewaga leśnych duktów i dróg polnych; w miejscach podmokłych drewniane pomosty; w kilku miejscach krótkie podjazdy i zjazdy.

Dzień 3 Krajobrazy Pojezierza Suwalskiego i Suwalski Park Krajobrazowy

Bachanowo – Przełomka – Mierkinie – Smolniki – Kleszczówek – Gulbieniszki – Udziejek – Wodziłki – Szurpiły – Jeleniewo = 36 km na rowerze

Tego dnia z siodełka roweru będziemy podziwiać malownicze krajobrazy Pojezierza Suwalskiego i przemierzać szlaki w Suwalskim Parku Krajobrazowym. Przy każdym obrocie korbowodu dostrzeżemy ślady działalności lodowca: wysokie wzgórza morenowe, głębokie doliny kryjące rozliczne jeziora i rozległe głazowiska. Staniemy na brzegach najgłębszego w Polsce Jeziora Hańcza oraz na szczycie Góry Cisowej zwanej suwalską Fudżijamą. Spojrzymy także z wysokości na turkusowe wody Jeziora Jaczno i odwiedzimy cerkiew staroobrzędowców w Wodziłkach. Po kolacji na starym mieście w Suwałkach wrócimy na nocleg do Sejn. Charakter trasy: przewaga dróg polnych i szutrowych, tylko krótkie odcinki dróg asfaltowych; urozmaicona rzeźba terenu, liczne podjazdy i zjazdy.

Dzień 4 Wokół Jeziora Dusia i Metelys do Druskiennik

Meteliai – Metelyte – Padusys – Zebrenai – Nakruniske – Zagariai – Mockonys – Papeciai – Buckunai – Meteliai = ok 43 km na rowerze

W Ogrodnikach przekroczymy granicę polsko-litewską, a następnie zatoczymy na rowerach pętlę wokół Jeziora Dusia: jednego z największych na Litwie oraz wokół Jeziora Metelys. Będzie okazja do kąpieli oraz spojrzenia na okolicę ze wzgórza, na którym niegdyś znajdował się gród Jaćwingów. Kolejną atrakcję stanowi znane uzdrowisko: Druskienniki. Zakosztujemy tu mineralnych wód i dań kuchni litewskiej. Chętni będą mogli zwiedzić miasto z zabytkową drewnianą zabudową, przespacerować się brzegiem Niemna oraz alejkami pięknie utrzymanych parków. Wieczorem przyjedziemy na nocleg w Wilnie. Charakter trasy: przewaga mało ruchliwych dróg asfaltowych, nad jeziorem Dusia odcinki dróg szutrowych, głównie płaski teren.

Dzień 5 Wizyta w Trokach, przejazd wokół Jeziora Galve i zwiedzanie Wilna

Troki – Užutrakis – Šulininkai – Raudonė – Žydiškės – Padumblė – Rubežius – Ostruvka – Troki = ok 30 km na rowerze

Tego dnia odwiedzimy Troki, gdzie zobaczymy położony malowniczo na wyspie XV wieczny zamek oraz zabytki związane z Karaimami (charakterystyczne kolorowe domy,  świątynię:  kienesę i  stary cmentarz). Następnie przejedziemy rowerami wokół Jeziora Galve. Na jednym z półwyspów zajrzymy do parku krajobrazowego kryjącego, przeglądający się w wodach jeziora, Pałac Tyszkiewiczów. Po kąpieli w jeziorze i skosztowaniu karaimskich pierożków kibinai wrócimy do  Wilna, gdzie zwiedzimy najważniejsze zabytki miasta m.in. Ostrą Bramę, klasycystyczną bazylikę św. Stanisława, kościół św. Anny, św. Mikołaja i wieżę Giedymina. Wieczorem pozostanie czas wolny na samodzielne odkrywanie miasta i kolację w jednej z rozlicznych restauracji. Wieczorem powrócimy na nocleg do hotelu. Charakter trasy: mniej więcej po 50% mało ruchliwych dróg asfaltowych i dróg szutrowych; teren pofalowany;  miejscami łagodne podjazdy i zjazdy.

Dzień 6 Miejsca związane z Sienkiewiczem i Mickiewiczem

Aukštadvaris (Wysoki Dwór) – Vaickūniškės – Onuškis (Hanuszyszki) – Grendavė – Karaliūnai – Bijūnai – Kozelkiškės – Strėva = ok 52 km na rowerze

Większość dnia spędzimy w Wysokodworskim Parku Regionalnym, gdzie będziemy przemierzać  pagórkowaty teren urozmaicony licznymi jeziorami i sennymi wioskami.  Odwiedzimy Hanuszyszki z kościołem św. Filipa i Jakuba wzorowanym na katedrze wileńskiej, a ufundowanym przez teściów H. Sienkiewicza - państwa Szetkiewiczów. Na rynku miasteczka urządzimy piknik. Następnie przejedziemy do Wysokiego Dworu, w którym nieraz odpoczywał od miejskiego zgiełku Adam Mickiewicz. Po południu wrócimy do Polski. Będzie także okazja do skosztowania przysmaków kresowej kuchni. Nocleg w Sejnach lub w okolicach miasta. Charakter trasy: przewaga szerokich dróg szutrowych, odcinki mało ruchliwych dróg asfaltowych; urozmaicona rzeźba terenu, liczne podjazdy i zjazdy;  około 45 km na rowerze; w zależności od kondycji uczestników możliwość skrócenia lub wydłużenia trasy.

Dzień 7 Przejazd do Krasnogrudy i nad Jezioro Gaładuś. Powrót do Warszawy

Sejny – Zaleskie – Krasnogruda (Dwór Miłosza) – Żegary – Sztabinki – Sejny = ok 21 km na rowerze

Na pożegnanie z Suwalszczyzną pojedziemy rowerami  do dworu w Krasnogrudzie, gdzie spędzał wakacje młody Czesław Miłosz. Obecnie mieści się tu muzeum przybliżające w niekonwencjonalny sposób dorobek poety. Przejedziemy brzegami Jeziora Hołny i Gaładuś, a następnie pośród pól i lasów wrócimy do Sejn. Po krótkim odpoczynku wyruszymy w drogę powrotną do Warszawy. Charakter trasy: przewaga polnych dróg, odcinki mało ruchliwych dróg asfaltowych; teren pofalowany; miejscami łagodne podjazdy i zjazdy.

Warunki

Cena obejmuje:

 • Transport: autokar lub bus (wyjazd z Warszawy)
 • Transport rowerów na specjalnej przyczepie
 • Zakwaterowanie: 2 noclegi w hotelach, 4 noclegi w domkach lub pensjonatach (pokoje 2-4 osobowe)
 • Wyżywienie: 6 śniadań
 • Opiekę przewodnika
 • Ubezpieczenie: KL do 20 000 EUR | BP do 1000 PLN (na terenie Litwy), NNW (na terenie Polski)
 • Składki: TFG - 2 PLN, TFP - 2 PLN
 • Podatek VAT

Cena nie obejmuje:

 • Wyżywienia poza śniadaniami, możliwość spożycia kolacji w hotelu lub lokalnych restauracjach
 • Kosztów uczestnictwa w programie (bilety wstępu, opłaty wjazdowe, lokalni przewodnicy, podatek miejski, zwyczajowe napiwki) - ok. 80 PLN
 • Wypożyczenia roweru: dla chętnych, którzy nie biorą własnego roweru (250 PLN)
 • Dopłaty za transport roweru elektrycznego: 200 PLN (ilość ograniczona do 5 sztuk)

Liczba uczestników: 15 - 35 osób

Zaliczka przy zgłoszeniu: 500 PLN

-

Wypożyczenie roweru

Dla osób, które nie biorą własnego roweru, istnieje możliwość wypożyczenia roweru za dodatkową opłatą zgodnie z ceną podaną w warunkach wyjazdu (cena nie obejmuje). Podana opłata obejmuje wypożyczenie roweru na cały okres wyjazdu. Wypożyczane przez nas rowery to rowery trekkingowe średniej klasy z ramą damską (19") ROMET Gazela II, ROMET Gazela IV lub podobne. Każdy rower wyposażony jest w bagażnik, jedną sakwę i błotniki. Nie posiada uchwytu na bidon. W cenie wypożyczenia zapewniamy podstawowy serwis rowerowy podczas wyjazdu oraz części zamienne tj. zapasowe dętki, zapasowe klocki hamulcowe, smary, oleje do smarowania łańcuchów i przerzutek. Osoby zainteresowane wypożyczeniem roweru powinny to zgłosić w momencie zapisywania się na wyjazd, nie później jednak niż na 4 tygodnie przed rozpoczęciem wycieczki. Ze względów higienicznych nie wypożyczamy kasków rowerowych.

Rower elektryczny

Jest możliwość zabrania na wyjazd roweru elektrycznego. Każdy uczestnik, który chce zabrać na wyjazd rower elektryczny jest proszony o powiadomienie nas o tym w momencie zgłoszenia się na wyjazd. Całkowita długość roweru nie może być większa niż 185 cm. Jest to długość liczona od początku przedniego koła do końca tylnego koła. Opony roweru nie mogą być szersze niż 2,30 cala. Na każdej oponie jest podana jej szerokość. Prosimy o sprawdzenie całkowitej długości roweru elektrycznego oraz szerokości jego opon przed zapisaniem się na wyjazd. Jeśli rower elektryczny przekroczy powyższe wymiary, nie będzie możliwe jego zapakowanie na przyczepę rowerową. Z uwagi na to, że rower elektryczny jest znacznie cięższy od klasycznego roweru, Uczestnik, który zabiera na wyjazd rower elektryczny jest odpowiedzialny za jego zapakowanie na przyczepę oraz wypakowanie z przyczepy.

Ciekawe artykuły

Treść oferty oraz galeria zdjęć imprezy turystycznej Znad Wigier do Wilna pochodzą od biura Horyzonty, które jest organizatorem wyjazdu. Dzięki tej wyprawie można zwiedzić i poznać kulturę, tradycję oraz krajobraz takich krajów jak: Kraje Bałtyckie, Polska. Wycieczka obejmuje wyżywienie typu śniadania. Główna forma aktywności podczas tego wyjazdu to Rekreacyjne, która pozwala na spędzenie wakacji w sposób aktywny. W przypadku zainteresowania ofertą prosimy o kontakt telefoniczny lub email. Gwarantujemy wiele wrażeń i wspaniałą przygodę.